Kořen dýchací (pneumatofor)

- vyskytuje se u některých stromů a keřů rostoucích v bažinách nebo přílivových oblastech moří. Dýchací kořeny vyrůstají z kořenového systému kolmo vzhůru a svými konci, tvořenými aerenchymatickým pletivem, vyčnívají z půdy. Pomocí dýchacích kořenů rostlina doplňuje nedostatek vzduchu v promáčené půdě.

Nemáte oprávnění psát komentáře.