Květenství (inflorescentia)

- je soubor květů vyrůstajících na společném vřetenu a uspořádaných podle určitých pravidel. Dělí se na květenství:

     • Jednoduchá (inflorescentia simplex)
      • Hroznovitá (racemózní), u nichž je hlavní vřeteno nejdelší a boční stonky jej nepřerůstají. Květy v hroznovitém květenství rozkvétají odzdola nahoru nebo od kraje ke středu (jsou-li uspořádány přibližně v jedné rovině). Dělí se na tyto typy:
       • Lata (z hlavního vřetene vyrůstají dále větvené postranní větve)
       • Hrozen (z hlavního vřetene vyrůstají stopkaté květy)
       • Klas (z hlavního, tuhého vřetene vyrůstají přisedlé květy)
       • Jehněda (jako klas, ale vřeteno je chabé)
       • Palice (jako klas, ale vřeteno je ztlustlé nebo zdužnatělé)
       • Okolík (vřeteno je potlačeno, všechny květy vyrůstají ze stejného místa)
       • Strboul (podobný jako okolík, ale květy jsou přisedlé)
       • Úbor (podobný jako strboul, ale přisedlé květy vyrůstají z rozšířeného květního lůžka)
       • Chocholík (dolní postranní větve vyrůstající z hlavního vřetene jsou prodloužené, takže květyjsou uspořádány deštníkovitě až téměř v rovině)
      • Vrcholičnatá (cymózní), u nichž je hlavní vřeteno výrazně zkráceno tak, že boční větve jej přerůstají.Květy ve vrcholičnatém květenství rozkvétají odshora dolů a jsou-li uspořádány do plochy, pak od středu k okraji. Základním typem vrcholičnatého květenství je vrcholík, který se dělí na:
       • Mnohoramenný vrcholík, u kterého se vyvíjí více postranních větví, jež přerůstají hlavnívřeteno. Jsou-li květy v tomto květenství téměř přisedlé, vzniká klubko.
       • Dvouramenný vrcholík - vidlan, u kterého vyrůstají v květenství z úžlabí dvou vstřícnýchlistenů dvě větve, jež přerůstají větev třetí a mohou se dále stejným způsobem větvit. Silným zkrácením vidlanů vzniká svazeček a lichopřeslen.
       • Jednoramenný vrcholík, u kterého v květenství pokračuje ve vývoji jen jedna větev, která přerůstá větev původní a dále se stejným způsobem větví. Podle postavení a směru vedlejších větví se rozlišuje:
        • Srpek
        • Vějířek
        • Vijan
        • Šroubel
     • Složená (inflorescentia composita) - jsou složena z několika typů jednoduchých květenství. Rozdělují se na:
      • Homotaktická květenství, která jsou tvořena květenstvími pouze jednoho typu, tj. buď jen z hroznovitých nebo jen z vrcholičnatých typů květenství (např. lata hroznů, hrozen klásků apod.).
      • Heterotaktická květenství, která jsou tvořena kombinací hroznovitých a vrcholičnatých květenství (např. hrozen vijanů, klas lichopřeslenů apod.).
      • Důležitými či zvláštními typy složeného květenství je lichoklas a cyathium.

Příklady složených květenství:

Okolík složený z okolíčků bolševníku obecného (Heracleum sphondylium) je homotaktickým květenstvím:
Hrozen vijanů jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) je heterotaktickým květenstvím:
Klas lichopřeslenů bukvice lékařské (Betonica officinalis) je heterotaktickým květenstvím:
Vrcholík úborů jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) je heterotaktickým květenstvím:

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.