Lůžko květní (receptaculum)

- je zakončení květní stopky, ze kterého vyrůstají květní orgány. Tvarově může být vyklenuté, ploché nebo prohloubené. Za vývojově nejstarší je považováno lůžko vyklenuté. Květní orgány mohou na květním lůžku vyrůstat ve šroubovici (květy acyklické), v kruzích (květy cyklické) nebo částečně ve šroubovici a částečně v kruhu (květy spirocyklické).

 

Hlaváček jarní (Adonanthe vernalis) má vyklenuté květní lůžko:

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.