Meristém (pletivo dělivé)

- je rostlinné pletivo, jehož buňky si zachovávají schopnost dělit se. Meristém je tvořen parenchymem a umožňuje rostlině růst. Dělení buněk meristému může probíhat po celý život rostliny (např. v jejích vrcholových částech) nebo je časově omezeno (např. na listu). Podle původu se meristémy dělí na:

  • Původní meristém - protomeristém (promeristém): Nachází se ve vrcholu stonku a kořene a v listovýchprimordiích. Vznikají z něj buňky primárního meristému.
  • Primární (prvotní) meristém: Vzniká z původního meristému. Buňky prvotního meristému přichází postupně o schopnost dělit se a stávají se z nich buňky pletiv trvalých. Podle toho, jaké buňky z nich vznikají, dělí se primární meristém na:
    • protoderm, z kterého se vyvíjí pokožka
    • prokambium, z kterého se vyvíjí vodivá pletiva
    • základní meristém, z něhož se vyvíjí základní pletivo, tj. pletivo, které nepatří do žádné ze dvou výše uvedených skupin
  • Druhotný (sekundární) meristém: Vzniká obnovením schopnosti dělit se trvalého pletiva. Tento druh pletiva má velký význam zejména u dřevin, neboť způsobuje růst kmenů, větví i kořenů do šířky (vytváří druhotné dřevo a lýko). Naopak u jednoděložných rostlin se druhotný meristém nevyskytuje.
  • Latentní (utajený) meristém: Je umístěn mezi trvalými pletivy, ale jeho buňky se množí jen za určitých okolností (např. při poranění se z něj vytváří adventivní kořeny nebo adventivní pupeny).

Nemáte oprávnění psát komentáře.