Pletiva základní

- jsou to pletiva, která nepatří ani mezi pletiva vodivá, ani mezi pletiva krycí. Jsou tvořena parenchymatickýmibuňkami a tvoří výplň mezi dvěma výše uvedenými typy pletiv. Podle funkce se dělí na:

 

  • Pletivo asimilační: Buňky tohoto pletiva obsahují chloroplasty, takže v nich probíhá fotosyntéza. Vyskytuje se zejména v listech, kde tvoří pletivo zvané mezofyl.
  • Pletivo zásobní: Je určeno k uchovávání zásobních látek jako např. škrobu, olejů, proteinů aj. Částmi rostlin, kde převažuje tento typ pletiva, jsou např. hlízy, oddenky apod.
  • Pletivo vodní: Je typem zásobního pletiva, v němž se hromadí voda (např. v tělech sukulentů).
  • Pletivo vyměšovací: Je tvořeno buňkami, v nichž se hromadí a z nichž se obvykle i vyměšují určité látky, jako jsou např. pryskyřice, silice, třísloviny, alkaloidy aj. Mezi vyměšovací pletivo patří např. pryskyřičné kanálky (typické pro jehličnany), mléčnice a idioblasty.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.