Prašník (anthera)

- je horní, plodná část tyčinky, ve které se tvoří pyl. Vyrůstá na nitce a nejčastěji je tvořen dvěma prašnými váčkys pojenými spojidlem. Prašníky mohou být k nitce uchyceny různým způsobem, např. podélně, příčně nebo vrtivě (= připojený k nitce uprostřed své délky). Prašníky nejčastěji pukají (a při tom uvolňují pyl) podélnou štěrbinou. Podle toho, kterým směrem je tato štěrbina otočena, se rozeznávají prašníky:

 

  • extrorzní pukající na straně obrácené ke květnímu obalu
  • introrzní pukající směrem ke středu květu
  • laterární pukající bočně

(Pozn.: U některých rostlin ale mohou pukat i otvorem na vrcholu prašníku, pomocí chlopní aj.).

Prašníky bledule jarní (Leucojum vernum):

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.