Průduch (stoma)

- zajišťuje styk rostliny s okolním prostředím, tj. výměnu plynů a vypařování vody. V největším množství se průduchy nachází na listech, u suchozemských dvouděložných rostlin nejvíce na spodní straně listů, rostliny s listy plovoucími na hladině jich mají naopak nejvíce na svrchní straně listů. U některých jednoděložných rostlin jsou průduchy umístěny rovnoměrně na obou stranách listů.

Průduchy jsou tvořeny dvěma svěracími buňkami, mezi kterými se vytváří průduchová štěrbina. Její velikost se zmenšuje při vysokém výparu (tehdy klesá vnitřní napětí (turgor) v obou buňkách, takže se zplošťují a těsněji se k sobě přimykají, což vede ke zmenšení průduchové štěrbiny) a naopak stoupá při nízkém výparu vody (vnitřní napětí svěracích buněk se zvyšuje, buňky se napínají, zakřivují, což vede ke zvětšení průduchové štěrbiny).

Nemáte oprávnění psát komentáře.