Rostlina mnohomanželná (rostlina polygamní, polygamická)

- je rostlina, u které se v rámci jednoho druhu vyskytují květy oboupohlavné i jednopohlavné (na jednom nebo na různých jedincích). Mnohomanželnou rostlinou je např. jasan (Fraxinus).

 

U mnohomanželných rostlin může docházet k řadě kombinací ve výskytu oboupohlavných, samčích a samičích květů, jako jsou např.:

  • Trimonecie - je stav, kdy se na každém jedinci mnohomanželné rostliny vyskytují všechny tři typy květů, tj. oboupohlavné, samčí a samičí.
  • Gynomonecie - je stav, kdy se na každém jedinci mnohomanželné rostliny vyskytují oboupohlavné a samičí květy (chybí květy samčí).
  • Andromonecie - je stav, kdy se na každém jedinci mnohomanželné rostliny vyskytují oboupohlavné a samčí květy (chybí květy samičí).
  • Androdiecie - je stav, kdy se u mnohomanželné rostliny vyskytují jedinci s oboupohlavnými květy a jedinci se samčími květy (chybí jedinci se samičími květy).
  • Gynodiecie - je stav, kdy se u mnohomanželné rostliny vyskytují jedinci s oboupohlavnými květy a jedinci se samičími květy (chybí jedinci se samčími květy).

Nemáte oprávnění psát komentáře.