Rostliny vyšší (rostliny cévnaté, Cormophyta, Cormophytae, Tracheophytae, Cormobionta, Embryobionta, Embriophyta)

- jsou rostliny s vyvinutými kořeny, listy i stonkem, jejich tělo se nazývá kormus (Cormus). Jde o rostliny mnohobuněčné, obvykle zelené, se soustavou vodivých pletiv schopných rozvádět roztoky anorganických látek z kořenů směrem vzhůru nebo roztoky organických látek vzniklých při fotosyntéze na jiná potřebná místa nebo do zásobních orgánů.

 

U vyšších rostlin převládá sporofyt, který tvoří rostlinné tělo (kormus). Gametofyt se vyskytuje jen omezeně a jen u výtrusných rostlin existuje samostatně (prokel), u nahosemenných a krytosemenných rostlin je mikroskopický a tvoří součást sporofytu (pohlavní buňky jsou umístěné přímo v těle rostliny, tedy ve sporofytu).

Pozn.: K vyšším rostlinám bývají někdy řazeny i mechorosty, jejichž tělo je však tvořeno stélkou a vodivá pletiva u nich nejsou vyvinuta (nebo jen velmi nedokonale u některých pokročilejších druhů).

Nemáte oprávnění psát komentáře.