Segetální

- jsou takové rostliny, které s oblibou rostou na stanovištích vytvořených lidskou činností a trvale obhospodařovaných (pole, louky, dvory apod.). Srovnej s heslem ruderální.

Nemáte oprávnění psát komentáře.