- je soubor všech kořenů jedné rostliny.

 

Existují dva základní typy kořenových soustav:

  • Alorizie: Z hlavního kořene vyrůstají kořeny postranní. Tento typ kořenové soustavy se vyskytuje u rostlin dvouděložných a většiny nahosemenných. Je-li hlavní kořen mohutně vyvinut, nazývá se kůlový. Naopak u mělce kořenujících rostlin (např. u smrku - Picea) je růst hlavního kořene potlačen na úkor silně vyvinutýchpostranních kořenů rostoucích v povrchových vrstvách půdy.
  • Homorizie, neboli kořenová soustava svazčitá nemá hlavní kořen, ale jednotlivé kořeny vyrůstají z dolníchuzlin stonku. Tyto kořeny druhotně netloustnou, jsou po celé délce stejně silné a obvykle jen málo větvené. Homorizie se vyskytuje u rostlin jednoděložných a u kapraďorostů (tj. plavuní, přesliček a kapradin). U jednoděložných rostlin hlavní kořen brzy po vyklíčení zaniká a je nahrazen kořeny adventivními vyrůstajícími z dolních uzlin stonku. Tyto adventivní kořeny posléze vytváří svazčitou kořenovou soustavu.

Nemáte oprávnění psát komentáře.