Sporofyt

- je nepohlavní generace rostlin, která u vyšších rostlin výrazně převládá nad gametofytem. Jde o diploidní stélku nebo kormus, jež vzniká mitotickým dělením zygoty. U vyšších rostlin se tedy jedná o tělo rostliny. V orgánech zvaných sporangia vznikají na sporofytu meiózou gamety (spory), jejichž dalším mitotickým dělením vzniká gametofyt. Sporofyt a gametofyt mohou být odděleny (např. u některých výtrusných rostlin) nebo jsou dočasně nebo trvale spojeny v jediného rostlinného jedince (nahosemenné a krytosemenné rostliny).

Nemáte oprávnění psát komentáře.