Šištice (strobilus)

- je buď klasu podobný útvar nahosemenných rostlin s vřetenem, na kterém se u samičích šištic tvoří podpůrné šupiny, z jejichž úžlabí vyrůstají semenné šupiny nesoucí vajíčka. U samčích šištic vyrůstají z vřetene ve šroubovici tyčinky. Samičí šištice v době zralosti dřevnatí a mění se v šišku. 

- nebo jsou to dřevnatějící samičí jehnědy.

 

Samčí šištice borovice lesní (Pinus sylvestris):
Samčí šištice smrku ztepilého (Picea abies):
Samičí šištice cypřišku nutkajského (Chamaecyparis nootkatensis):
Šištice olše lepkavé (Alnus glutinosa) vznikly zdřevnatěním samičích jehněd:

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.