Láčkovice australská (Cephalotus1 follicularis2 Lab.) vytváří z vytrvalého oddenku hustou růžici kopinatých, plochých listů, z nichž některé jsou přeměněny v duté, baňkovité nádržky jako u láčkovky. Oproti nádržkám láčkovky mají však nádržky láčkovice dovnitř ohrnutý, v háčky rozdělený okraj a nespočívají na úponkách, anať se rostlina na sousedních rostlinách nepopíná.

Láčkovice australská - Cephalotus follicularis

Ostatně jsou tyto nádržky neboli láčky opatřeny nahoře víčkem, mají vnitřní stěny zcela hladké a vyměšují z nich vodu obsahující pepsin.

Ze středu růžice přízemních listů vyrůstá přímý stvol, jehož hořejší polovina nese po stranách kulovaté strbouly drobných kvítků.

Složením svým kvítky láčkovice připomínají z našich rostlin nejvíce květy lomikamenů (Saxifraga); mají však pouze jeden obal květní, složený ze 6 lístků, 12 tyčinek a 6 semeníků, z nichž dospívá 6 jednosemenných měchýřků.

Láčkovice roste na močálovitých místech v západní Australii. Do nádržek svých chytá drobné živočichy podobným způsobem a za stejným účelem jako indické láčkovky.

1Z řec. hlava, vzhledem k tomu, že květy jsou směstnány do kulovatých hlávek.

2Lat. folliculus = měchýřek, váček, láčka.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.