Vytisknout
Kategorie: Herbář rostlin
Zobrazení: 11481

Clinopodium vulgare - klinopád obecný (marulka klinopád)

Slovensky: Marulka obyčajná

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité (pyskaté)

 

POPIS:

Vytrvalá, 10 až 80 cm vysoká bylina. Lodyha přímá až vystoupavá, málo větvená, obvykle pokryta hustými, bělavými chlupy. Listy v úžlabí často s krátkými sterilními větvemi, krátce řapíkaté, čepel vejčitá, mělce tupě zubatá nebo celokrajná, bělavě chlupatá, na vrcholu tupě špičatá. Květy nahloučeny v 10 až 15květých vrcholových a obvykle 2 až 3 navzájem oddálených lichopřeslenech, růžově fialové až světle fialové, vzácně bílé. Horní pysk celistvý, na vrcholu mělce vykrojený, dolní 3laločný, delší než horní, laloky přibližně stejně velké. Kvete v VII až X.

STANOVIŠTĚ:

Světlé lesy (doubravy a bory) a jejich okraje a paseky, suché křovinaté stráně, suché trávníky, podél cest, náspy, preferuje půdy sušší, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, kypré.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně v teplejších oblastech mimo nelesní a intenzivně zemědělsky využívaná území, ve vyšších polohách jen roztroušeně. Celkově roste v Evropě od Britských ostrovů s výjimkou části Irska a severního Skotska, na severu po střední Skandinávii, na jihu až po středomořskou část Afriky a na východě v evropské části Ruska. Dále roste v Turecku, na Kavkaze, v Íránu, zavlečen byl do Severní Ameriky.


Starší komentáře návštěvníků těchto stránek:

(Tyto komentáře byly vloženy do původní verze tohoto webového herbáře a není možné už na ně přímo reagovat. Svůj příspěvek však mužete vložit dole.)

L.Klíma napsal(a) dne 29.8.2009:
Anglicky se tomu říká divoká bazalka, wild basil.
Lze z ní připravit osvěžující, mírně nasládlý čaj.
Podle "http://www.pfaf.org/database/plants.php?Clinopodium+vulgare" má účinky svíravé, kardiotonické,
vyvolává pocení, expektorans, zlepšuje pokažené trávení