Vytisknout
Kategorie: Herbář rostlin
Zobrazení: 15665

Chrysosplenium alternifolium - mokrýš střídavolistý

Slovensky: Slezinovka striedavolistá

Čeleď: Saxifragaceae - lomikamenovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 5 až 20 cm vysoká bylina, světlezelená až žlutozelená. Lodyha nevětvená, 3 až 4hranná, lysá nebo jen málo chlupatá. Přízemní listy nahloučené, okrouhlé až okrouhle ledvinovité, vroubkované, na bázi srdčité, řapík až 10 cm dlouhý. Lodyžní listy obvykle jen v počtu 1 až 2, okrouhlé, alespoň svrchu chlupaté. Květenství je 6 až 30květý okolík, listeny žlutozelené, květy přisedlé. Kvete v III až V.

STANOVIŠTĚ:

Lesní prameniště, mokřadní olšiny, lužní lesy, břehy menších toků, mokré horské lesy, na půdách vlhkých, humózních, kyselých až neutrálních, výživných, přeplavovaných, s vysokou hladinou spodní vody

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně až roztroušeně od nížin po vyšší podhorské oblasti. Celkově roste v Evropě od Francie po Ural, na severu po střední Skandinávii, na jihu po střední Itálii.