Calystegia pulchra - opletník sličný

Slovensky: Povoja sličná

Čeleď: Convolvulaceae - svlačcovité

 

POPIS:

Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Lodyha ovíjivá, tupě hranatá. Listy trojúhelníkovitě vejčité, na bázi srdčitě střelovité, s prodlouženými oušky, řapíkaté. Květy úžlabní, květní stopky hranaté, listence na bázi nafouklé, zakrývající kalich. Koruna nálevkovitá, s nazpět ohnutým lemem, růžová. Kvete v VI až IX.

STANOVIŠTĚ:

Travnatá místa, křoviny, rumiště, skládky, podél zdí, plotů a cest, okolí lidských sídel, preferuje půdy čerstvě vlhké až vysýchavé, neutrální až slabě zásadité, hlinité až písčitohlinité.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR pěstován na zahradách a v posledních asi 40 letech velmi často zplaňuje, v teplejších oblastech i trvale. Původní areál rozšíření zahrnuje mírný pás východní Asii (Mandžusko, Sachalin, střední Čína), druhotně roste v severní a střední Evropě, roztroušeně i na Sibiři vyjma její severní části.

Nemáte oprávnění psát komentáře.