Thymelaeaceae - vrabečnicovité

Rostliny čeledi Thymelaeaceae - vrabečnicovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se keře nebo stromy, někdy i liány nebo byliny, s listy jednoduchými, celokrajnými a bez palistů. Květy mohou být jedno i oboupohlavné, kalich je 4 až 5četný, korunních lístků je stejný počet nebo dvojnásobný, tyčinky jsou 2 nebo více, semeník je svrchní, plodem je peckovice nebo oříšek.

Čeleď zahrnuje 54 rodů s přibližně 940 druhy, které rostou od tropických oblastí až po mírná pásma.