Simaroubaceae - simarubovité

Rostliny čeledi Simaroubaceae - simarubovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o stromy nebo keře s listy většinou střídavými a zpeřenými. Květy mohou být jedno i oboupohlavné, kalich i koruna jsou nejčastěji 5četné, tyčinek je stejný počet nebo dvounásobný, semeník je svrchní, plodem jsou tobolky, bobule, peckovice nebo nažky.

Čeleď zahrnuje 19 rodů s přibližně 120 druhy, které rostou nejvíce v tropech, méně pak i v subtropech a mírných pásmech.